BALKANSKI FILM NA RASKRŠĆUMeđunarodna konferencija „Balkanski film na raskršću: Od nitratnog do digitalnog” u organizaciji Fakulteta dramskih umetnosti biće održana u okviru Festivala nitratnog filma, u Jugoslovenskoj kinoteci od 11. do 13. juna 2017. godine.

Konferencija se realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja, Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, Sekretarijatom za kulturu Grada Beograda, Jugoslovenskom kinotekom, Filmskim centrom Srbije i FilmKulturom.

Teme konferencije kreću se od filmske baštine i nasleđa, arhiva/filmskih institucija i transnacionalne pozicije filma u regionu, do žanrovskih i stilskih trendova u savremenom balkanskom (srpskom, rumunskom, bugarskom, grčkom, itd.) filmu, festivalskih tendencija, filmskih koprodukcija i distribucije filmova.

Polazeći od nitratnih početaka balkanskih filmskih pionira do savremenih digitalnih trendova, mapirajući regionalne veze, uticaje i obrasce, sličnosti i razlike razvoja filma i kinematografije na Balkanu, posle prve konferencije održane pre dve godine u Atini, svoja istraživanja u Beogradu će predstaviti 50 učesnika iz 17 zemalja (Holandija, Rumunija, Srbija, Velika Britanija, Grčka, Austrija, Mađarska, Belgija, Bosna i Hercegovina, Italija, Španija, Hrvatska, Turska, Nemačka, Amerika, Makedonija, Bugarska). Među njima je i Đovana Fosati, kustoskinja u amsterdamskom filmskom muzeju ~EYE (EYE Film Institute Netherlands)~ i vodeća ekspertkinja iz oblasti digitalizacije i restauracije filmova, koja je na ovu temu objavila niz relevantnih radova i knjiga.

Proučavanje oblasti kojom se konferencija bavi do sada je najčešće bilo segmentirano, ograničeno i zatvoreno u nacionalnim okvirima. Zato ova konferencija teži da razvije i unapredi transnacionalni pristup temi, nadilazeći dosadašnje stereotipe „balkanskog” i egzotičnog, a otvarajući polje za kritičko istraživanje i analizu razvoja filmskog stvaralaštva u Jugoistočnoj Evropi ‒ od istorijskog pregleda i reprezentacije prošlosti do predstavljanja novih razvojnih praksi, trendova i strategija.

U fokusu konferencije naći će se s jedne strane balkanski film kao deo evropskog identiteta i kulture, a sa druge strane analiza raznovrsnih mogućnosti zaštite filmova, od nitratnih do digitalnih, a u skladu sa svetskim restauratorskim i konzervatorskim praksama. Ova tendencija ujedno se poklapa sa inicijativom Jugoslovenske kinoteke za formiranje reprezentativne liste 100 najboljih srpskih filmova, nastalih od 1911. godine do danas. Izabrani filmovi, proglašeni za kulturno dobro od nacionalnog značaja, u procesu su restauracije i digitalizacije, što će u mnogome poboljšati očuvanje istorije nacionalne i regionalne kinematografije, kulturnog nasleđa i identiteta.

Detaljan program konferencije mozete pogledati na linku: OVDE

Programski odbor konferencije: prof. Zoran Popović, Dekan Fakulteta dramskih umetnosti, Srbija; prof. Nevena Daković, Fakultet dramskih umetnosti, Srbija; prof. Predrag Velinović, prof. ~Giovanna Fossati, University of Amsterdam~, Amsterdam; Fakultet dramskih umetnosti, Srbija; Elektra Venaki, Altcine i Direktorka Filmskog centra Grčke, Grčka; dr Gergana Dončeva, Institut za balkanske studije, Bugarska akademija nauka i umetnosti, Bugarska; prof. Marian Tutui, ~Hyperion University~, Rumunija; prof. Predrag Solomun, Akademija umjetnosti univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka; Boban Jevtić, Direktor Filmskog centra Srbije, Srbija; Aleksandar Erdeljanović, Direktor Arhiva Jugoslovenske kinoteke, Srbija; prof. Aleksandar Janković, Fakultet dramskih umetnosti, Srbija doc. Aleksandra Milovanović, Fakultet dramskih umetnosti, Srbija; Maša Seničić, Filmkutura, Srbija.