Izveštaj komisije - Snimanje i dizajn zvukaО Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 161. став 6. Статута Факултета драмских уметности ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за радно место наставника у звању од ванредног до редовног професора за уметничку област Снимање и дизајн звука – наставни предмет Снимање и дизајн звука за филм и телевизију.

Изветшај Комисије ставља се на увид јавности 15 дана на сајту Факутлета драмских уметности.

 

ИЗВЕШТАЈ

 

Београд, 30. новембар 2018. године