KOLOKVIJUM STUDENATA PRVE GODINE GLUMEKolokvijum studenata prve godine Glume, šef klase dr um. Srđan J. Karanović, vanr. prof. Dušan Matejić, stručni saradnik, biće izveden 27. 12. 2018. u 16 časova, u vežbaonici 13.