Produženje rokaPRODUŽENJE ROKA ZA ZAVRŠETAK OSNOVNIH STUDIJA

Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 99/2014) studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 76/2005) mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine, odnosno do kraja 2016/2017. godine za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka.

 

PRODUŽENJE ROKA ZA ZAVRŠETAK MAGISTARSKIH STUDIJA

Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 99/2014) studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 76/2005) imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine