Stipendije za besplatno studiranje u RusijiОтворен је конкурс за школовање о трошку федералног буџета (квота) у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији за школску 2018/2019.

Рок за предају документације је 16.март 2018. године.

Детаљне информације ~www.ruskidom.rs~

Тел: 011 2642-178,

e-mail: ~ruskidomkvota@mail.ru~

Консултације можете добити радним данима 30. јануар, 07. фебруар, 21. фебруар и 02. март у „Руском дому“ , у улици Краљице Наталије 33, у Београду од 10-16 часова.


Студенти имају могућност да:

- Наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (средња школа, висока школа, факултет)
- Студирају бесплатно
- Добијају новчану стипендију без обзира на академски успех
- Буду смештени у студентском дому

Сва документа морају бити преведена на руски језик и оверена од стране судског тумача.

Кандидати који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима такође о трошку федералног буџета.

Регистрација и пријава на сајту ~http://russia.study~

У скенираној и аплодованој форми потребно доставити следећу документацију:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји. Анкета треба да буде прво попуњена на сајту, затим одштампана, потписана скенирана и аплодована у одговарајуће поље пријаве;

2) Копију прве стране пасоша (странице које се читко виде и садрже податке релевантне за припрему позивног писма);

3) Копију лекарске потврде о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА;

4) Копију документа из медицинске установе земље пребивалишта кандидата којим се потврђује одсуство медицинских контраиндикација за школовање у Руској Федерацији;

5 Копију документа о образовању и додатак са оценама уз диплому;

6) Копију уверења о положеним испитима (оцене), ако кандидат још није завршио студирање;

7) Списак објављених научних радова (ако такви постоје) и аутореферат за кандидате који уписују докторски студије;

8) По жељи можете се приложити мотивационо писмо, писмо-препорука и/или подршке (могу да буду на руском или енглеском језику, није потребан превод код судског тумача), копије неких других захвалница, диплома, серификата и сл.

За студенте 4. године основних студија потребно приложити потврду о положеним испитима закључно са последњим зимским испитним роком и потврду о количини преосталих испита до краја студија (до стицања дипломе).

При попуњавању пријаве, шифра и назив студијског смера који је кандидат изабрао морају строго одговарати списку студијских смерова који су објављени на сајту ~www.russia-edu.ru~.