Svetski kongres Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja (IFTR) 2018. po prvi put u BeograduLaboratorija izvođačkih umetnosti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu dobila je organizaciju i održavanje svetskog kongresa Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja (IFTR) 2018. godine. Ovaj kongres je od izuzetnog značaja, jer ga sačinjavaju eminentni teoretičari i praktičari pozorišta, a njegovo održavanje predstavlja pravi potez kulturne politike, koju dosledno sa međunarodnim partnerima vodi Laboratorija izvođačkih umetnosti. Veliki je uspeh da Fakultet dramskih umetnosti, Laboratorija izvođačkih umetnosti i Beograd budu izabrani među mnogim svetskim gradovima i institucijama kulture za organizaciju ovog kongresa. Predsedavajući kongresa je redovni profesor Ivana Vujić.