BibliotekaFond biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti broji preko 40.000 knjiga. U okviru Biblioteke, obavljaju se različiti poslovi vezani za izdavanje knjiga, obradu i razvrstavanje kataloških listića knjiga za autorski i predmetni katalog, obrada godišnjih i diplomskih radova studenata, popunjavanje fonda novim knjigama.

Postanak Biblioteke vezuje se za osnivanje Akademije za pozorišnu umetnost 1949. godine. Istovremeno, sa otvaranjem njena dva odseka, Glume i Režije, javila se potreba za odgovarajućom stručnom i dramskom literaturom, što je uslovilo otvaranje Biblioteke. Iako je ubrzano kompletiranje fonda išlo putem kupovine i narudžbe knjiga, temelji novonastale Biblioteke sačinjavaju pokloni dobijeni od profesora, kulturnih i javnih radnika. Paralelno sa nabavkom literature neophodne za nastavu, obavljena je i pretplata na domaće i strane časopise, kojih je u prve dve dekade postojanja Biblioteke bilo od 12- 15 naslova godišnje, dok se kasnije taj broj smanjivao, da bi se 1992. godine sveo na ukupan broj od 3-5 naslova godišnje.

Razvojem Akademije, uslovljenim otvaranjem novih odseka, kompletiranje fonda se radikalno povećava i kreće u smeru zadovoljavanja novonastalih potreba nastave tako da se osim dramskih dela nabavljaju i knjige iz oblasti istorije i teorije pozorišta i drame, istorije i teorije filma, dikcije i tehnike glasa, baleta, plesa i scenskog pokreta, istorije i teorije umetnosti, istorije nauke i kulture, filmske i televizijske organizacije i ekonomije, filozofije, teorije i prakse medija i masovnih komunikacija, kulturologije, a pre svega knjige vezane za praktični kreativni rad u svim oblastima dramskih umetnosti. Na taj način, rad Biblioteke počinje da se grana u smislu klasifikacije i obrade informacija i stvaranja dva ključna kataloga, autorskog i stručnog, a počev od 1975. godine, kada je započeta obrada periodike, nastaje i autorski i stručni katalog časopisa. Počev od 1995. godine, Biblioteka prelazi na kompjutersku obradu podataka. Osnivanjem Katedre za dramaturgiju, godišnje u Biblioteku pristiže određen broj radova studenata, koji se takođe inventarišu i obrađuju za postojeći katalog; kasnije, identičnoj obradi podležu i diplomski radovi studenata Kamere, Montaže i Filmske i Pozorišne produkcije, što čini da fond Biblioteke raspolaže sa oko 3000 radova studenata.

Važan deo fonda Biblioteke i njenog rada odnosi se na čuvanje i obradu legata kojih je ukupno šest ― Huga Klajna, Vladete Lukića, Mila Đukanovića, Mire Trailović, Mate Miloševića i Dušana Mihailovića. Legat dr Dušana Mihailovića jedan je od najvećih legata primljenih u Biblioteku od njenog osnivanja i sastoji se od 2070 knjiga, kao i obimne rukopisne građe čija je klasifikacija i sistematizacija u toku.

Osim legata, važno mesto u kompletiranju fonda pripada i poklonima dobijenim od pozorišta, institucija i pojedinaca; u tom smislu, veliki značaj za Biblioteku imaju dramski tekstovi dobijeni od Ateljea 212, Narodnog pozorišta i Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kojih je preko 1000. Znatan broj knjiga takođe je dobijen od Pozorišnog muzeja Srbije, kao i od stranih kulturnih centara u Beogradu.

Medu pojedincima koji su poklonili jedan deo svojih knjiga Fakultetu dramskih umetnosti, treba izdvojiti: Ognjenku Milićević, Mirjanu Miočinović, Borjanu Prodanović, Ljubišu Đokića, Savu Mrmka, Vjekoslava Afrića, Dejana Kosanovića. Njihovom zaslugom, sveukupnim naporima i sistematskim zalaganjem osoblja Biblioteke, njen fond na današnji dan broji preko 40.000 knjiga, što predstavlja bogati arsenal naučne, stručne i umetničke informacije. Rukovodilac Biblioteke je Dragica Bjekić.

 

Rukovodilac Biblioteke
Dragica Bjekić

Bibliotekar
Biljana Kosanović

Knjižničar
Tatjana Jovanović

Tel. + 381 11 313 2687
Tel. + 381 11 213 5736, lok. 60
e-mail: ~fdubiblio@yahoo.com~