InstitutPrateći savremene trendove u oblasti naučno-istraživačkog i umetničko-istraživačkog rada, 1989. godine je na inicijativu dr Dejana Kosanovića, redovnog profesora FDU, osnovan Institut za pozorište, film, radio i televiziju FDU.

U okviru delatnosti Instituta pripremaju se dugoročni planovi naučno-istraživačkog i umetničko-istraživačkog rada, realizuju se naučni i umetnički istraživački projekti; organizuju se naučni skupovi i savetovanja; obavljaju poslovi vezani za izdavačku delatnost; organizuje se informatička obrada i arhiviranje podataka.

Osnovni ciljevi Instituta vezani su za: podsticanje razvoja i stvaranje uslova za naučni, teorijski i umetničko-istraživački rad profesora i saradnika Fakulteta; donošenje strategije i konkretnih planova međunarodne saradnje u oblasti nauke, kulture i umetnosti; integrisanje istraživača - naučnika i umetnika, u međunarodne okvire; podsticanje razvoja naučnog i umetničkog podmlatka; pružanje usluga konsaltinga sa ciljem komercijalizacije rezultata istraživanja; uspostavljanje naučno-informativnog i dokumentacionog centra Fakulteta, razvoj i unapređenje izdavačke delatnosti...

Poslovima Instituta upravlja Naučno veće Fakulteta dramskih umetnosti, u čijem sastavu su svi profesori i saradnici sa naučnim zvanjima, kao i predavači i mentori na diplomskim i doktorskim naučnim studijama.

Prvi direktor Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u periodu 1989 - 1990. godina bio je dr Dejan Kosanović. Nakon njega ovu funkciju su obavljali:

dr Milena Dragićević Šešić 1990 - 1997;
dr Aleksandra Jovićević 1997 - 1999;
dr Radoslav Đokić 1999 - 2000;
dr Nevena Daković 2000 - 2004;
dr Divna Vuksanović, 2004 - 2006.;
dr Miroslav Savković 2006 - 2007. i
dr Enisa Uspenski 2008 - 2011.