Javne nabavkePRAVILNIK

PLAN JAVNIH NABAVKI 

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 01:

 Poziv za podnošenje ponude
 Konkursna dokumentacija
 Odluka o dodeli ugovora
 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 02:

 Poziv za podnošenje ponude
 Konkursna dokumentacija
 Odluka o dodeli ugovora
 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 03:

 Poziv za podnošenje ponude
 Konkursna dokumentacija
 Odluka o dodeli ugovora

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 04:

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 05:

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 06:

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 07:

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 08:

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 09:

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Prodaja traktora-kosilice:

Факултет драмских уметности у Београду продаје трактор-косилицу за паркове произвођача "МТД", модел M175/107Т, 2011. годиште, коришћен 3 радна часа и од тада гаражиран.

Минимална цена која се може понудити са ПДВ-ом износи 85.000,00 динара.
Понуде са нижом понуђеном ценом неће се узимати у разматрање.

Писмене понуде у затвореним ковертама понуђачи могу послати поштом са назнаком „Понуда за возило - не отварати“ или лично доставити на адресу факултета: Булевар уметности 20, Нови Београд, канцеларија бр. 24, најкасније до 07.06.2018. године до 12 часова. Само понуде које стигну до тог времена, без обзира на начин слања, биће узете у разматрање.

Возило се продаје у виђеном стању.
Трактор-косилицу можете погледати и добити информације сваког радног дана у времену од 09 - 15 часова.

Fotografija 1 , Fotografija 2 , Fotografija 3 , Fotografija 4 , Fotografija 5.

Pristigle ponude:

1. 108.000,00

2. 105.000,00

3. 101.112,00

4. 101.100,00

5. 95.800,00