KontaktFakultet dramskih umetnosti

Bulevar umetnosti 20
11070 Novi Beograd
Srbija

Tel:   + 381 11 213 5684
Faks: + 381 11 213 0862

 

 

Šef kabineta dekana
Aleksandra Avramović
E-mail: ~fduinfo@fdu.bg.ac.rs~

 

 

Centrala
Tel: +381 11 213 5736
      +381 11 213 7736
      +381 11 213 5740