Master studije teorije dramskih umetnosti i medijaUmetnička, odnosno naučna oblast u okviru polja Nauke o umetnostima
Naziv studijskog programa Studije teorije dramskih umetnosti i medija
Trajanje studijskog programa 1 godina 
Broj ESPB 60
Broj studenata Do 20
Uslovi za upis na studijski program Diploma osnovnih studija fakulteta umetnosti i fakulteta društveno-humanističkih nauka, 240 ESPB i položen prijemni ispit
Stručni, akademski ili naučni naziv koji se stiče završetkom studijskog programa Master diploma akademskih studija iz oblasti nauka o dramskim umetnostima i medijima
Mogućnost nastavka studija Doktorske studije teorije dramskih umetnosti, medija i kulture