Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kultureUmetnička, odnosno naučna oblast u okviru polja Menadžment
Naziv studijskog programa Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture
Trajanje studijskog programa 4 godine (8 semestara)
Broj ESPB 240
Broj studenata Do 20 studenata
Uslovi za upis na studijski program Diploma o završenoj srednjoj stručnoj spremi i položen ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, u skladu sa opštim Aktom visokoškolske ustanove. Ispit obuhvata proveru: - znanja iz opšte kulture, - sposobnosti za analitičko-kritičko mišljenje i - sklonosti ka producentsko-menadžerskim poslovima. Redosled kandidata za upis na studije prvog stepena utvrđuje se na osnovu uspeha postignutog u opštem srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.
Stručni, akademski ili naučni naziv koji se stiče završetkom studijskog programa Menadžer - producent u pozorištu, radiju i kulturi
Mogućnost nastavka studija Po završenim osnovnim akademskim studijama, moguće je nastaviti proces školovanja kroz diplomske akademske studije