Montaža - master akademske studijeUmetnička, odnosno naučna oblast u okviru polja Dramske i audio-vizuelne umetnosti
Naziv studijskog programa Montaža
Trajanje studijskog programa 1 godina (2 semestra)
Broj ESPB 60
Broj studenata Do 12 studenata
Uslovi za upis na studijski program Završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije (240 ESPB) i drugi uslovi propisani Statutom UU i Statutom FDU.
Stručni, akademski ili naučni naziv koji se stiče završetkom studijskog programa Master dramski i audio-vizuelni umetnik - filmski i televizijski montažer 
Mogućnost nastavka studija Po završenim diplomskim akademskim studijama, moguće je nastaviti proces školovanja kroz specijalističke akademske studije i doktorske akademske studije.