Naučno-istraživačka delatnostОд оснивања, Институт континуинирано реализује научно-истраживачке пројекте у оквиру своје основне делатности.

Aktuelni projekti:

Realizovani projekti:

Nastavnici i saradnici Fakulteta dramskih umetnosti angažovani na projektima drugih Fakulteta i Instituta:

dr Divna Vuksanović - angažovana na projektu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa temom Istorija srpske filozofije; rukovodilac projekta dr Irina Deretić, docent

dr Maja Ristić - angažovana je na projektu Tehničko–tehnološko stanje i potencijali Domova kulture u Srbiji u 20. veku. Nosilac projekta Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Autor projekta dr Radivoje Dinulović, red. prof (2011 – 2014); U periodu 2008 – 2011 bila je angažovana na projektu Tehničko-tehnološko stanje i potencijali pozorišnih zgrada u Republici Srbiji u 20. veku. Nosilac projekta bio je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, a autor projekta dr Radivoje Dinulović, red. prof.