Organizacija institutaInstitut za pozorište, film, radio i televiziju

 

 

др Милена Драгићевић Шешић, дирeктoр Институтa

~e-mail: msesic@gmail.com~

Биографија

 

 

др Љиљана Рогач Мијатовић, виши научни сарадник, заменик директора Института

~e-mail: ljiljana.rogac.mijatovic@fdu.bg.ac.rs~

Дипломирала на Катедри за позоришну и радио продукцију Факултета драмских уметности 2005. године. На Универзитету уметности у Београду магистрирала 2007, а докторирала 2012. године и стекла научно звање у области студија културе. Од 2017. у звању вишег научног сарадника предаје на мастер и докторским студијама менаџмента у култури и културне политике. Објавила више научних радова и књигу "Културна дипломатија и идентитет Србије". Усавршавала се на Универзитету у Амстердаму, Баскијском државном универзитету и на програмима Немачке комисије за УНЕСКО. Професионално је била ангажована као менаџер продукције за више градских институција културе и међународних манифестација, и као саветник за односе с јавношћу у националној туристичкој организацији Србије. Била је председница Надзорног одбора Културног центра Београда и члан радних група у култури градова и општина Србије. За значајан и креативан допринос развоју Факултета драмских уметности добитница је Сребрне плакете Универзитета уметности у Београду.

 

 

mr Aleksandra Protulipac, koordinator za naučno-istraživački rad, šef službe

~e-mail: institutfdu@yahoo.com , aleksandra.protulipac@fdu.bg.ac.rs~

Diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti, na Katedri za pozorišnu i radio produkciju. Magistrirala je na Fakultetu dramskih umetnosti (Odsek za teatrologiju) 2004. godine.

 

 

mr Gorana Vencl, кooрдинaтoр зa мeђунaрoдну сaрaдњу и ПР

~e-mail: fduinstitut@gmail.com~

Diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti, a magistrirala na Univerzitetu umetnosti. Doktorand Fakulteta dramskih umetnosti (oblast Teorija kulture).

 

 

мр Ксенија Марковић Божовић, координатор за уметничко истраживање и развој

~e-mail: ksenija.markovic@fdu.bg.ac.rs~

 

 

Tel. + 381 11 3130 622; + 381 11 2135 684  lokal 50