Pozorišna i radio režija - master akademske studijeUmetnička, odnosno naučna oblast u okviru polja Dramske i audio-vizuelne umetnosti
Naziv studijskog programa Pozorišna i radio režija
Trajanje studijskog programa 1 godina (2 semestra)
Broj ESPB 60
Broj studenata Do 5 studenata
Uslovi za upis na studijski program Završene studije prvog stepena - osnovne akademske studije (240 ESPB) i drugi uslovi propisani Statutom UU i Statutom FDU.
Stručni, akademski ili naučni naziv koji se stiče završetkom studijskog programa Dramski i audio-vizuelni umetnik - pozorišni i radio reditelj - Master
Mogućnost nastavka studija Specijalističke akademske studije iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti. Doktorske umetničke studije.