PravilniciPravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

Pravilnik o upisu studenata na drugi i treći stepen studija

Pravilnik o vrednovanju putem ankete

Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine

Правила студирања на основним и мастер академским студијама

 

Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova na FDU

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Pravilnik Uzbunjivanje

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Obaveštenje za zaposlene