Procedura upisa kandidata koji imaju zvanje Magistra nauka na treću godinu doktorskih naučnih studijaПраво да конкуришу за упис на трећу годину докторских научних студија имају кандидати који су претходно стекли диплому магистра наука.

Кандидати који немају објављен научни рад, а положе пријемни испит могу се уписати на трећу годину докторских научних студија, али докторску дисертацију могу пријавити тек када поднесу доказ да су објавили научни рад или да им исти је прихваћен за објављивање научни рад у часопису са листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

ПРОЦЕДУРА УПИСА


1. Заинтересовани кандидати се пријављују за упис на трећу годину докторских научних студија подношењем потребне документације.

Документацију чини:
пријавни лист
оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом звању магистра наука
препис оцена са магистарских студија
биографијa у којој су екплицитно наведени објављени научни радови, као и доказ о објављивању научних радова
мотивационо писмо
примерак магистарског рада
доказ о уплати трошкова пријемног испита (трошкови пријаве износе 8.000, oo динара и уплаћују се на жиро рачун 840-1612666-05; позив на број 51-07029799-03)

2. Пријаве се примају у термину пријављивања кандидата за упис у прву годину докторских научних студија ФДУ, односно 3. и 4. октобра 2017. године од 9 до 14 часова у секретаријату Факултета.

3. Пријемни испит обавља петочлана комисија кроз разговор са заинтересованим кандидатима, а одржаће се 11. и 12. октобра 2017. године. Комисија предлаже Научном већу ранг листу кандидата, који испуњавају услове за упис на трећу годину доктроских научних студија, а коначну одлуку о упису кандидата доноси Наставно-уметничко веће ФДУ.

4. Кандидат је у обавези да приликом уписа изврши уплату школарине за трећу годину докторских научних студија у висини коју утврди Савет ФДУ за текућу школску годину.

5. Приликом одбране докторске дисертације кандидат плаћа трошкове одбране у износу од 50% школарине за текућу школску годину.

6. Кандидат има рок 4 године или 8 семестара за израду и одбрану докторске тезе.

 

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА


Консултације за пријемне испите на студијском програму Теорија драмских уметности, медија и културе, заказане су петком, у следећим терминима: 22.9, 29.9. и 6. 10. 2017. године у 12 часова.

Консултације за пријемне испите на студијском програму Менаџмент културе и медија заказане су за понедељак, у следећим терминима: 18.9, 25.9. и 2.10. 2017. године у 16 часова.