Reklama i mediji - master akademske studijeUmetnička, odnosno naučna oblast u okviru polja

Dramske i audio vizuelne umetnosti

Naziv studijskog programa

Reklama i mediji

Trajanje studijskog programa

1 godina (2 semestra)

Broj ESPB

60

Broj studenata

Do 20 studenata

Uslovi za upis na studijski program

Diploma osnovnih akademskih studija (i ostale diplome istih prava)

Položen prijemni ispit

Stručni, akademski ili naučni naziv
koji se stiče završetkom stud programa                 

Diplomirani audiovizuelni umetnik - Master

Mogućnost nastavka studija


Doktorske studije

 

 

~www.reklamaimediji.rs~

CELOVIT INFORMATOR O STUDIJAMA REKLAMA I MEDIJI (PDF)