Rezultati istraživačkog rada na Projektu br. 178012 za 2013. godinuTekstovi sećanja: filmski, medijski i digitalni

Nevena Daković
Aleksandar Janković
Ana Martinoli
Mirjana Nikolić

 

Teatarski, dramski i književni tekstovi

Milena Dragićević Šešić
Ivan Medenica
Boško Milin

 

Tekstovi institucija kolektivnog i javnog sećanja

Vesna Đukić
Ljiljana Rogač Mijatović

 

Tekstovi stipendista i doktoranata

Nataša Delač
Lazar Jovanov
Nina Mihaljinac