Tehnička službaTehnička služba obezbeđuje odgovarajuće uslove za rad zaposlenima na FDU, organizuje i vodi poslove na sanacijama, adaptacijama i dogradnjama koje se izvode na Fakultetu, obezbeđuje redovne kontrole i servisiranje svih uređaja, izrađuje elemente dekora i rekvizite za potrebe nastave. U okviru tehničke službe obavljaju se i poslovi vezani za obezbeđenje Zgrade, održavanje higijene prostorija i hodnika u Zgradi, kao i uređenje prostora oko nje. Rukovodilac službe je mr Radoslav Mašić, tehnički direktor FDU.

Tehnički direktor
mr Radoslav Mašić

telefon: +381 11 3015303
E-mail: ~rademasic@yahoo.com~

Poslovođa radionica
Dragan Božović

Vodoinstalater
Miloš Krajnović

Domar
Marko Dimić

Stolar
Dragan Muljaić

Stolar dekorater
Dragoljub Petrović

Električar
Petar Ćurčin

Električar
Goran Radulović

Rukovaoc mašinama za održavanje zelenila
Radovan Adamović

Telefonista
Fatima Seljimi

Referent službe obezbeđenja i zaštite od požara
Bratislav Slavković

Radnik obezbeđenja zgrade
Dejan Vidaković

Radnik obezbeđenja zgrade
Milan Mančić

Noćni čuvar
Bratislav Perišić
 

Spremačice 
Marina Milutinović
Anka Čenić
Marta Dišić
Slavica Nenadović
Ljiljana Smiljanić
Mirjana Mančić
Vanja Aleksić
Besira Sipahi
Mirjana Sadriu